Home

Coachpraktijk

Meubelmakerij

Over ons

Contact

Over ons

HaRt en handwerK is de noemer waaronder Reina Kuiper en Kristiaan Uil hun activiteiten ontplooien.

kristiaan
Kristiaan Uil (eigenaar, ontwerper, meubelmaker en docent)

Al vrij snel na mijn opleiding Milieuhygiëne aan Wageningen Universiteit koos ik voor het creatieve vak. Ik volgde de opleiding beeldhouwen aan de AKI in Enschede en later verschillende cursussen edelsmeden en meubelmaken. Daarna werkte ik achtereenvolgens als grafisch vormgever voor het NIOO, als zelfstandig edelsmid en koos ik uiteindelijk voor het werken met hout.
Vanuit Hart en Handwerk ontwerp en maak ik meubels, lampen, inrichtingen voor kinderkamers, tuinmeubilair en andere houten objecten. Ik werk op ambachtelijke manier in massief hout. Het gebruik van natuurlijke materialen, zo veel mogelijk inheemse houtsoorten en het beperken van afval zijn daarbij een uitgangspunt.
Daarnaast geef ik les in meubelmaken aan kinderen en volwassenen bij Hout onder handen in Renkum. Ook heb ik daar de 'cursus vormgeving voor meubelmakers' ontwikkeld en verzorgd.

reina
Reina Kuiper (eigenaar, ontwikkelaar, coach en trainer)

Als coach combineer ik mijn interesses voor natuur, kunst en persoonlijke ontwikkeling. Ik begeleid individuen, scholen, bedrijven en organisaties bij (persoonlijke) ontwikkelingsvragen, onderwijsprojecten en duurzaamheidsvraagstukken. Mijn doel is om mensen te helpen hun hart te volgen en hun talenten te ontwikkelen. Leren over jezelf of leren als groep kan bij uitstek dankzij een open en onderzoekende houding naar jezelf, je omgeving, de natuur en je eigen creativiteit. Naast aandacht voor het leerproces vind ik vooral concrete en zichtbare resultaten heel belangrijk omdat die iets positiefs bijdragen aan de wereld. Naast mijn werk als coach en trainer, werk ik drie dagen in de week als projectleider bij het Food Valley Netwerk VO-HO van Wageningen University & Research.

Toen ik moest kiezen voor een studie twijfelde ik tussen Biologie, Filosofie, Psychologie, Frans of de kunstacademie. Het werd biologie in Wageningen omdat ik vooral alles wilde leren over hoe ecosystemen in elkaar zitten en hoe alles in de natuur met elkaar samenhangt. Toch liet mijn interesse voor mensen en in het bijzonder de relatie tussen mensen en natuur mij niet los. Ik studeerde onder andere af op een psychologisch onderzoek naar de invloed van natuurervaringen bij jong volwassenen met een bovengemiddelde interesse voor natuur.
Na mijn studie heb ik mij als adviseur en projectleider beziggehouden met educatie en burgerparticipatieprojecten op het gebied van natuur, water en duurzame ontwikkeling. Daarbij ging mijn interesse steeds meer uit naar onderwijsvernieuwing en begeleiding en training van docenten en studenten.
In de afgelopen jaren heb ik verschillende trainingen gevolgd o.a. op het gebied van (team)coaching en coachen met de natuur. In januari 2018 rondde ik de opleiding tot intuïtief coach af bij IMC Mensontwikkeling. Ik ben aangesloten bij de NOBCO en volg de internationale ethische code voor beroepscoaches.

Wat cliënten over mij zeggen:

"Je hebt me geholpen in te zien waar ik goed in ben. Ik heb geleerd om beter om te gaan met mijn perfectionisme en dingen wat meer te relativeren."

"Mijn kijk op werk is veranderd van een flinke tegenzin in nieuwsgierigheid."

"Jouw manier van coachen is breder dan ik verwacht had. Ik ervaar veel vrijheid en tegelijk structuur."

"Ik vond het interessant wat er gebeurde toen we de ‘voice dialogue’ methode gebruikten. Op die manier kon ik mijn vraag en waar die vandaan komt goed onderzoeken."

koolbloem
Een duurzaam bedrijf

Wij willen een duurzaam bedrijf zijn en niet alleen onze negatieve impact zo klein mogelijk houden, maar ook onze positieve impact vergroten. Wij minimaliseren ons afval door hergebruik, we beperken het gebruik van kunststoffen en chemische stoffen, we werken met zo veel mogelijk natuurlijke materialen, we gaan zuinig om met energie en water en gebruiken waar mogelijk hernieuwbare energiebronnen. Wij hebben geen eigen auto.
Daarnaast zijn wij bezig met het vergroenen van onze leefomgeving en het planten van bomen.